Thursday, July 31, 2008

Wednesday, July 30, 2008

Saturday, July 26, 2008


Friday, July 25, 2008

Main Core: New Evidence Reveals Top Secret Government Database Used in Bush Spy Program

"Salon.com has published new details about a top secret government database that might be at the heart of the Bush administration’s domestic spying operations. The database is known as “Main Core.” It reportedly collects and stores vast amounts of personal and financial data about millions of Americans. Some former US officials believe that “Main Core” may have been used by the National Security Agency to determine who to spy on in the immediate aftermath of 9/11. We speak with author and investigative journalist, Tim Shorrock."


http://www.democracynow.org/2008/7/25/main_core_new_evidence_reveals_top

Thursday, July 24, 2008

Friday, July 18, 2008WATER HEATERS
A Film by Joe & John
Premier at the Tivoli in St Louis
August 21, 2008 @ 7:30pm
Be There...

Labels:

Thursday, July 17, 2008

Monday, July 14, 2008

Saturday, July 12, 2008


Det reste sig, ur morkermaterien, ett huvud. -Ur-grans tills tandet—ett—ansi-kte—dovat—blekt
med huggtander och sammet instoppat mellan sprickorna
pa-hudens -savann/—en—s-1-at-het—av—f jaderf-ingrar-s—smek->—
och standigt rbrliga muskier, pulserande, som adror -bef-ol-kade—av- spasmatiska—ynge-1-*—Det—fbljde-mi-g,—
men bara i periferin; om jag vred pa huvudet sag jag battre ^de—under ligaanordningar-som—var-^f as tskruvade-snett-bakom
oronen, vilkas syfte jag da ej forstod.
_ Som -fran-jicigon—annans tans -.-talade_huvudet—tilJ_ mig.._
"Medus betager blanade, singulart avstod, det korrupta _avsJ&radeJ:__signalerar__vattu-^hundarnas __f ramtradan.de_ur._
buskbergets inre, for nedlaggande av det overbid.vna pa _avdpmn_ade.JLar.,,. i syfte att forverkliga det ur
Nembus rivna guldet, slT att klockstapelns ringande kan rinna in i masklikets herbarium och frambringa Attiss ur Cybeles inaTvor. Vi Irrade stegras mot sammlingsklippans hojd, tragerad molusk flamberar dina sar. Det eviga Jiar aldrig existerat. UtanfBr finnes ditt sparT"^
Jag horde som i en dr'om, aven da jag satt rakt upp ~T "s'ang^eh^bchT valcen ka1n3e~ln6Yklfet^ harvafoT"Huvudet" forsvann och efterlamnade en efterbild som snabbt upplostes i natten,
h~ade~^de~nTr^a^tnart~pa~Tninar"bqohs" f61opa:pp"er7~
Detta var vad den forestallde:
Ett ihaligt trad; som en uraldrig ek, barhoftad och skar, -±nbj udande och dj up.~~Fram Tir-~denna uraldriga massa —
kommer ett antal figurer: Dar ar Navelstrangen, den -konvul^ive-a'taren-med^-sin-akta—fru-i—handen-/—Fru Laubius;
dar ar Hudtvagaren, Navelskadaren, Askledaren, -da'r-ur—-kommer—F-lansystaren>—Kamel-eontmannen-/— L6vkvinnanv—
Osleden, Maldrottningen, Tavelskraparens dotter Matilda, ~ Ranksmidaren Ranhi Id-,—Mastvagaren -Berti-1- oeh- Dumlev~den—
slagna drangen med jesus piskad fram pa sin ryggtavla; -da'r— ar-Skissen-och—Iden-,— Kanske-och-Mojligen;—framhoppandeS
ur tradets hal som teaterspoken ur en silo.
Jag—tamjer—minasteg-anyo~och-smaller-bomber—vid—
fotterna pa de anlanda.
Degmodern talar: ...- Vill ni se nagasaki i huset melerad smallen klost?
Den finuddade nalingen slanger torst mot grushudens
malignta hjalm och binder tossingar och slagenbarnen mot blas-kladda blindbocken, nar denna nalar meniskeln inmot kartans rodblommiga astma. En bild av mig dyker upp ovan


Friday, July 11, 2008


Tuesday, July 8, 2008

The Symptom 9 / Lacan dot com - Summer 2008

http://www.lacan.com/symptom/

Sunday, July 6, 2008

Saturday, July 5, 2008

archaeopteryx

Nar varlden lade tummen over var fulhet kunde den overtraffas;
kunde de stora barnblickarna studsa utanf6r;
sjalva kunde vi overvaka de syndiga pojkarnas huvuden, i mbrkret
i katedernas tranga land; i roran av flator,
som tingens nariga handleder frambringar och darur, ute i
varandra, rynkades vi och flabbades; kunde broskiga tungor over
igengrodda oron nedtynga hiartestarna i kaminen, spannande,
overtaget som jarnkors:
Den Stora Kaminen Brand.
- En salivstrale mot kaminen. Stralen traffade mig mitt i pannan.Men orden ville inte komma.
Det morknade.
Snett ovanfor pa stralade ansikten grep det mattade leendet efter det brinnande pipmagarnas invarted gnagande rontgenblick, som doftade kada i det vassa graset. De travade med omsorg till valdiga bikupor. Men fotterna kom inte loss. fBland slantarna hade funnits alia tings sammanband, men det avvek for att forsta hela meningen med Vag-drommens scSndersk j utna skatkropp. Bara en enda i raden hade ett ansikte.
- Kom nu, broder och systrar, hade Elis Fino sagt, nar koppar-sm6rjelsen i ett hal pa armbagenH finhackats och alia i husetsett rakt f6rbi oss.
De omskurna korpusklerna nadde fram till maltiden nar Cajus mormor, som alltid sm3g ut i skymmningen, placerade den torkade frukten (pa ekbordet).
- Jasa, det ar dar du liggerl
Solus ipse, tredaskade en Syndare i bbnsyrsehuset. I sin krafts dagar hade ravfallaren kunnat rakna vartenda revben p£ dadel-kroppens forskrumpna hud, Nu i den smaskurna passionsveckan botgjordes och hall inte mattet; bara bokgryn slavades och nagon av slapphanarna hittade alltid skSl nog f&r att uppfinna ettermyror i byxlinningen.
HSr sag Assar var raddning.
Cykeloljan i andevarlden hade slunkit ner i halet pa vangslidret och gillrat med blicken, bade radd och blanksliten slutvSndning, de underjordiska pekfingarna, som ett ogonblick hissnade utvid sm&ralvens maskpump, och hela byalagets arsranson likviderades. Solen forsvann in i darrande hSnder och ravarorna isade* tyst nar helt oforskamt jag gled som ett moln in bakom manens margarinkind.
En flik av himlen genomfordes det hogra hednahalet, och Cajus morfar gned det vanstra. -Troll ar dumma varelser, fnyste Assar. Tant Olga var en biktstol.
Andevarldens lavemang hade rSkat komma in i hennes tungas kupade stallning, och rosten ur bakhuvudet hade pa nagot underligt, obegripligt och hemlighetsfullt satt uppl8st bade^und^t och verkligheten. Vi kande oss alia lite skamsna 6ch hagtyngda av att halla huvudet pa henne under Niagaras fall, som med snapp-bruten ordrikedom var en standigt rinnande takdropp.
T-

slaktplatsen och tillbakafaller mnt-
korv slaktad i slott-blodet rinner utef ter kroppar pa slagfaltets meridian nar dockan letar och stapgin fall
i r\ ptationplans utbombade krat e r
Ett/streck. ( det forsta~~strecket~l
For att/f inna/steget in/. Kliva 8#er gransen och etableraen hanffelse pA det vita (x3cn vit/b-~^gk&n)/_______________________________________ /______________________________________

Nar defri forsta kontaktfen tagits/blir na^ta steg/4llt svarare i tafkt med afct en Medvjeten tanke formas/infor

na'sta steg /som maste/ vara ett/av rade/ing. / „ / Spbttar billig/ol over Afei^rbcy smetar yhed handflatan

tor att sudda bort/den forstfa attacken. / / Nasya steg aber en fo^stfodda. /Ger mig/in i det

jstablerafle som en/oskuld (/redan ar/de fo'rstfa f6rsokens /aggrsioii gl6md)./Kol igen/ automablska ror/elser ater.
j
o Det okbnkreta regerir annu. Annu ytt^.lgare ett steg maste itas sa at^: bilden/kan fa siabstans./fen bytta med

Lictyg locKcti./ iiied slty raaikal±stiska yccre ocn jag ger in avyfen da dejt kan((bet^yda yanta^n, vantyn pa att plastfargen
.
skall toika, Aflt-ii nar iut;L yctll«x {
•rortgar mea^att slasrka det viLa uvey kulet^l / Det vj/ta vinner mark metlan en /blyerts lockar med sin
\
"y i ,i QJs.T:a 'Kioj. ocn sill oxoyctaae KOn^^iJag sneglcir,, ouli uui^hii

av det finklosTa blyet far 'mig attminnas, just som det

• ff i ut! -LJ-y
- Eantasi — som — at erf inne-s — bakom — don — vanl'iqa — tankokompoo-i-tionen ------------------------------------------------------------------------------
I
Men den uppenbara fulheten och den sjalvklara ohetydlinheteni mitt foretaa far mia att tvrk^ nnh

en friigaj stalles in/6r mig: kan man *^a^utan att veta
/ SrfSSP^*** tf /
v^g, man/ska I! j**kj? Van kommer a,tt styra ens val* av estetik

av mora^., av vaa sfom ar vart nagot i skene^ av Allt? / Jag ryggar imfor de onver^cnmrnl i ga •Fnag^stallningarna

och tMider lugnt/min tobak. / / /""
Iokontemplation'ens stund halLa hart i bprdsskivan
Varfor! blir den dominerade, f ragan ch k ett/ enda ska!/ f 6'r att f ojftsatta kra.Psa pa
hafriar da jag/nagonstans/ bortom ffyrnuftet, veii att det
f/Lnns en mening, aven ida denna i ydenna stund/undanflyr mig. / Men nasta steg a1/ sv^rt/ vMdigt svart/ och jag lockas Av att qe airp infor v'ad som verkar en omansklia uooaift:
rad som verKar en omansyklig uppgift:
IV /
som et^: ruttef apple liahger den dar och stilar med allt/det som irite finns. Frustrerad dyker jag bland ordenf
pniri en
h jag maste
r duken veaervar r att inte/riva
kan inte f inna
Sgrii alltid sliar den dar/ denna evigfa fraga Var/tor? och ha*har da jag/ nagonstansZ bortom fc^nuftet, ve£ att det
att ge itt ge
.P Kivl
"So we read in Esdras that the name of the archangel Jeremiel was from Zacharia; and Uriel from Uriah the prophet, whom Joachim slew. In like manner Samuel, Ezekiel, Daniel, were the names of angels as well as prophets. Phaniel is the name of an angel, and of the place where Jacob wrestled the night. Ariel is the name of an angel, and is the same as the Lion of God; sometimes also it is the name of an evil demon, and of a city which is thence called Ariopolis, where the idol Ariel was worshipped.
We find also in sacred writ that many

Thursday, July 3, 2008