Thursday, November 26, 2009

Evidence about the Big Bang's causes are expected in 2011 at the earliest...

Large Hadron Collider: A history of hiccups
1994
The Large Hadron Collider (LHC) is approved by the Cern Council
1999
Construction of the LHC begins
2008
10 September LHC is successfully switched on for the first time
19 September Explosion forces Cern to shut down machine
2009
3 November Piece of bread, believed to have been dropped by a bird, causes a power cut
20 November After 14 months of repairs the LHC is restarted
23 November Machine smashes proton beams together for first time

Labels:

Monday, November 23, 2009

”Jag skrek men ingenting hördes”
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6172725.ab

Upprop till stadskampsvecka
Öppet möte: Tisdag 24 november på Kafe Hängmattan, Södermannagatan 10, Södermalm.
En stad i motstånd. En hel vecka med aktiviteter i Stockholms förorter och innerstad ? alla på temat hur vi tar kampen om vår stad, våra stadsdelar, våra kvarter och bygger en motmakt där vi bor! Nu tar en ny stadsrörelse form ? för alla oss som tröttnat på att inte känna våra grannar, att bo svart i andra hand, att gentrifieringen trasar sönder de sista resterna av gemenskap i våra kvarter, att allmännyttan reas ut och hyresrätterna försvinner i en rasande takt, att det inte finns mötesplatser och frizoner, att Stockholms stad hetsjagar gatukulturen, att polisen jagar förortsungdomar samtidigt som fritidsgårdarna läggs ner och skolorna privatiseras. Våren 2009 organiserades en stadskampshelg på biograf Tellus och Kafe44 om den stadsrörelse som tidigare stadsomvandlingar gav upphov till. Helgen gav mersmak. Vi ville diskutera mer om vår stad vi bor i nu, de stadsdelar vi bor i.
Den här gången utökar vi spektret på alla fronter och nivåer. Denna gång inbjuder vi till en hel vecka stadskamp, den första veckan i mars, den 1-7 mars 2010. Tanken är att bygga upp och lyfta kampen om vår stad, se den i ett helhetsperspektiv och ur våra lokala närmiljöer. Att svetsa samman de krafter som har en antikapitalistisk och kreativ vision av staden. Stockholm med sina hämmande och orättvisa maktstrukturer förhindrar människors rättighet att själva aktivt påverka sina liv. Veckan ska på olika sätt skapa verktyg och metoder för att ta tillbaka staden som tillhör oss alla.
Tillsammans kan vi bygga upp en stark och livskraftig rörelse, dela med oss av varandras erfarenheter och analyser, skapa nätverk på både lokal och en mer övergripande nivå genom staden. Tillsammans fyller vi staden med debatter - uttryck - motstånd och kreativitet. På så sätt kan vi ändra den negativa utvecklingen av vår stad! Planeringen är ännu i sin linda och alla behövs för att det ska bli en lyckad vecka. Vi hoppas många vill delta och att det hela inspirerar fler att engagera sig i stadsfrågor - att veckan egentligen aldrig kommer att ha ett slut! Tanken är att inget är för stort eller smått för att rymmas i programmet. Stadsdelsmöten, debatter, aktioner, konserter, diskussioner, matlag, stadsvandringar, demonstrationer och så vidare. Spännvidd och pluralism (precis vad den här staden saknar) gör det bara ännu intressantare.
Hellre att det görs för mycket än för lite. Att vi gör det tillsammans i motståndets och kreativitetens namn är det väsentliga. Bara fantasin och självförtroendet sätter våra gränser, hinder ska rivas. Planera och agera med din grupp/arbetsplats/organisation/ kvarter/bakgård/kollektiv/förening/kompis/matlag/granne/fotbollslag/band och kom med ett eget initiativ som vi bakar in i kakan tillsammans. Vi som gjorde det ivåras tillhandahåller en basstruktur med programschema och mötesplatser, men det är bara tillsammans vi kan utforma det verkliga innehållet.Öppna Stockholm! Låt oss ta det som en uppmaning, ett imperativ och riva de gränser, den segregering, de avgiftsspärrar, de kontakthinder som kapitalets stad ("das Kapital of Scandinavia") påför oss.
Häng på och gör detta tillsammans med oss!
Kom på planeringsmötet tisdag 24 november på Kafe Hängmattan, Södermannagatan 10, Södermalm.
/ Alarm Sthlm och förbundet Allt åt Alla Stockholm

Labels:

Analysis: Fed under fire as public anger mounts

"The Fed's very independence and its unique ability among U.S. institutions to create money out of thin air enabled it to act quickly to stabilize the nation's financial system after it froze up last September after the bankruptcy of the Lehman Brothers investment house, Fed backers say."

http://www.breitbart.com/article.php?id=D9C4KD300&show_article=1

Friday, November 20, 2009

Sunday, November 15, 2009

"The predominant element in the pleasure to be obtained from overthrowing Power, from becoming a master without slaves, and from rectifying the past, is the subjectivity of each individual. The cause of free self-realization must always embrace subjectivity - and thus cease to be a cause. Only from this starting point can we accede to those vertiginous heights where every gratification falls within the grasp of each." ~ Raoul Vaneigem, The Revolution of Everyday Life
VERTIGO: "Som ni som följer oss vet, är Vertigo aldrig ute efter att provocera.
Vi försöker bara leverera sublim underhållning till hårdhudade skönandar.
Och ingen kan väl förneka att vi lyckas ibland:"

Saturday, November 14, 2009

Wednesday, November 11, 2009

Playing with weather stirs debate in China
http://news.yahoo.com/s/afp/20091111/ts_afp/chinaweathersnow
Painting by Anki King

"As far as I know, capitalism 'builds itself' only through exploitation and nothing else."
Happy Fun Shorts
http://happyfunshorts.com/

Tuesday, November 10, 2009


Bouche-évier (Sink Stopper)
Marcel Duchamp
Bronze3/8 x 2 1/2 inches (1 x 6.4 cm)

Monday, November 2, 2009

André Breton:
The Myth-Men of Murderers
(Paperback)


"Drawing from the intuitionist philosophy of Henri Bergson, the young André Breton in this pre-surrealist essay develops a metaphysics of non-symbolic participation. His theory shows both an influence and a departure from his mentor at this time, Paul Valery, who later said of his soon-to-become surrealist friend: "... he fixed his eyes on the accidents of being, whereas we had closed ours to make ourselves more like its substance..." and "(he has) torn to pieces what we had meant only to dissect". In a significant break from Valery and his ideas of an "absolute poetry", Breton here contrasts intuitive directness and the dynamis of imaginary mediation to conceptual abstraction and analytical science."