Saturday, February 21, 2009

Experts Warn of 'Terminator'-Style Military-Robot Rebellion
http://www.foxnews.com/story/0,2933,496309,00.html

Original full article:
Military’s killer robots must learn warrior code
http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article5741334.ece

Sunday, February 15, 2009

Labels:

Thursday, February 12, 2009

"Banking was conceived in iniquity and was born in sin. The bankers own the earth. Take it away from them, but leave them the power to create money, and with the flick of the pen they will create enough deposits to buy it back again. However, take it away from them, and all the great fortunes like mine will disappear and they ought to disappear, for this would be a happier and better world to live in. But, if you wish to remain the slaves of bankers and pay the cost of your own slavery, let them continue to create money."
- Sir Josiah Stamp, Director of the Bank of England (in the 1920s); reputed to be the 2nd wealthiest man in England at that time.Anything that is not honest is allowed

What you do with others, you can turn on yourself.

Big Brain desolate complaining cry wounds and harvests wind storm.
I applauded the protests reflected greatness madness abnormal meridian.
The tall bird beast stopped the live animal full of strong wind.
Love the end we choose not its beginning.
The filling was close to smother large brain desired sangfroid.

It is a favor to sell freedom.

Feeding orally mucosa with probability theory.
Megalomaniac's tears are only to mask your laughter.
As the match box is a badger.

A secret pleasure is more pleasant than birth.

Know yourself! (inscription on the Apollo Temple in Delphi)
To caress their chopped heads is difficult in the beginning.
Enhanced with hydrocarbon and exuberant lust for life goes the basement and building an acoustic device.
Dispersion of the solid particles in the large brain fluid,
Audio purification at high speeds, helping with marinades
to a surreal suspension of fermentation.
With running eyes aired elementary spirits in order to blackmail.
Slurry is an invaluable thing.
As sälbubblan is a dyrkfri safety pin.

A SCAB is almost akin to death.

The progeny from luscious public TSETSE FLY merge slowly and
painful consolation talent with the (milk) teeth in the flesh.
vanliga akvariefiskar i den Teratologens yellowish-brown tub to learn is in common ornamental fishnets in the
visible, enamel-covered part of the teeth.
A shorter line of lung meat should be inserted in the gap instead of a tampon.
Armed to the teeth, I like death.

All human beings are liars

The sign makes the work praised.
Such a character is, such is its servant.
An indefinite related best known in its larval form: a long powerful leap.
Unnatural and hopefully is an event, randomly.
Ett barns födelse. A child's birth.
Bacteria attached to oförätter.
Low tide to another time.
Flies prisoners eagles; take each other's hands and form a long chain.
Lip formation of flowers does not use.
Everything living comes from the lips.
A child's SLOTHFUL repetition: "Everything living comes from the lips."
Collect knowledge from the female mating lust.
To dissolve a liquid is not a solution.
Something in a liquid: Oriental BELLY DANCE.
Slim, thin and with a little fat on the body is the sign easy to remove.
The low fat content of mouth juice cure like with like.
As fine-grained sand flies spread by wind.
Same-sex, left from the poison gas sprayed to gain
Masturbation cycles lead-poisoning unbridled.
I weigh my sarcophagi with newspaper and weather satellites.
Restore calm in an instrumental way.
Reproduces documents without shortcuts; goose bumps burst
unloaded the sign from my hand, and sensual without
My sign is your mouth, the famous kids gloves.

The ability to see from a distance the work makes the work praised.

Self confidence is the instinctive desire to die.
Automatism is the best servant.

To know everything is VOUCHSAFE us

Already disrupting the calm is a great gain.Blandade texter Huvudsidan Mixed Texts Main Page

Saturday, February 7, 2009

Måste fortsätta handla och tvivla
Carl Michael Edenborg • Bokförläggare och fristående krönikör för Fria
SYNPUNKTEN fredag, 6 februari 2009 07:00

Under några veckor arbetade massakern i Gaza i mig som en demon. Jag åt min frukost, tänkte på Gaza. Arbetade med förlagssaker, tänkte på Gaza. Fikade med mina kamrater, tänkte på Gaza. Lagade middag, tänkte på Gaza. Lekte med mina barn, tänkte på Gaza. Lekte med min flickvän, tänkte på Gaza. Försökte somna, tänkte på Gaza.

Demonen har arbetat på många sätt, gömt sig under olika former och fått olika effekter, som alla demoner.
I ena änden av skalan, några påtagliga handlingar: gav lite pengar, uppmanade folk att demonstrera, skrev i min blogg, skaffade mig kunskaper som framöver kanske kommer att bidra till ännu mer.
I andra änden av skalan: tvetydiga känslor, samvetskval, grubblerier.
Mycket har jag tänkt på våren 2003. Då gick jag på ISM:s introduktionskurs på ABF i Stockholm. Jag hade bestämt mig för att i juni åka som mänsklig sköld till Palestina. Jag var nyskild, jag hade nyligen slutat mitt arbete, jag hade blivit bekant med en progressiv israelisk tjej. Jag var redo för handling.
Men jag åkte inte. Lite berodde det på att flickan hade träffat någon. Mest berodde det på att jag startade ett kafé, för att jag fick chansen, för att människor i min omgivning tyckte att det var en rolig idé.
Sedan, 2006, gav jag helt upp tanken på att åka ner eftersom Hamas program var mig motbjudande: antisemitismen, synen på kvinnor och homosexuella. Det är fortfarande sant, men konfliktens senaste turer har fått mig att ändra inställning ändå.
Och i mina dagdrömmar vill jag fortfarande vara Che Guevara, Rosa Luxemburg, Andreas Malm.
I julas såg jag filmen It’s a wonderful life från 1946. Skildringen av den lilla, humanistiska bolånebankens kamp för sina fattiga låntagare mot de elaka kapitalisterna är ju i synnerhet rörande i dessa dagar. Men det var särskilt en sak som grep:
Mot slutet vill James Stewart ta livet av sig för att hans livförsäkring ska rädda hans familj och alla de fattiga bolånetagarna. En ängel kommer och visar honom hur staden skulle sett ut om han aldrig hade levt.
Det är en fascinerande och orimlig tanke: om jag aldrig hade fötts, hur hade verkligheten då sett ut?
Frågar mig därför: vad hade jag åstadkommit om jag åkt till Palestina sommaren 2003? Betydde frånvaron av mig där något? Skulle närvaron ha bidragit mer i kampen för jämlikhet och frihet än det här fiket har gjort under de snart sex åren som gått, med nätverken, mötena, föreläsningarna?
Eller kan det vara tvärtom: att jag, som i min inåtvändhet, min bekvämlighet, höll mig kvar i staden med mina vänner och inte lämnade allt, kanske därmed förorsakade en mängd händelser som hjälpte den israeliska terrorns offer mer än en riktad aktivism hade kunnat göra?
Denna osäkerhet över handlandets effekter i ett större mänskligt, historiskt ekosystem gör moralen till en svår sak.
Men det kan aldrig vara fråga om ett handlandets vara eller icke-vara. Jag måste fortsätta att handla, spörjande, tveksamt, öppet: alternativet att vänta på den stora omvälvningen och under tiden inte göra någonting, som Slavoj Zizek har föreslagit, är inte genomförbart.
Jag måste bara hålla i minnet att varje handling dödar tusen möjligheter och skapar tusen nya; att det är omöjligt att förutsäga dem.
Måste fortsätta att handla och tvivla.
Måste ta ställning och tvivla.

Friday, February 6, 2009

(Detta är religiöst för att det tillämpar en värdehierarki på evolutionen, och dessutom helt lösgör den från alla sakliga kriterier utan baserar den helt apriori på antopocentrism, en antropocentrism som antingen bara är oreflekterad-egoistisk-korkad eller också religiös eftersom det enda som kan motivera den sakligt är föreställningen att människan faktiskt är guds avbild.)

mf

Wednesday, February 4, 2009Hon var lika lång som en buss, tung som en bil och levde för 60 miljoner år sedan. Titanoboa - världens hittills kända största orm


"Doktor Död" död
Aribert Heim arbetade som "läkare" i koncentrationslägret Mauthausen i Österrike under andra världskriget. Han misstänks ha mördat och utfört experiment på hundratals fångar, bland annat amputationer utan bedövning.Heim injicerade även bensin i sina "patienters" hjärtan för att studera deras dödskamp. Rykten säger också att han dekorerade sitt kontor med kroppsdelar från offren.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=880718

http://www.nytimes.com/2009/02/05/world/africa/05nazi.html?hp

Sunday, February 1, 2009

I have more memories than if I had lived a thousand years.
(C.B. Flowers of Evil p.91)

Labels: