Saturday, September 30, 2006

SURREALISTISKA DAGAR I EDSVIK
Jens Hedin

Geoff Farnsworth

Tuesday, September 12, 2006

The castrated lion...


...prays in the void...


...to the absence of myth.

Saturday, September 2, 2006


(Det är hårt arbete

att vara

kvasi

intellektuell

paranoid

essenskramare)

Friday, September 1, 2006


Collage by HARL 06

Labels: